Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Om så önskas kan den borgerliga ceremonin innehålla kristna förtecken och även den som är medlem i den svenska kyrkan kan välja att ha en borgerlig begravningsakt. Det vanligaste är att den avlidne har uttryckt önskemål om en borgerlig begravning eller gått ur Svenska kyrkan, vilket innebär att man inte har rätt att ha begravningen i Svenska kyrkan.

Ceremonilokal

I alla kommuner tillhandahålls lokaler som utan kostnad kan användas till en borgerlig begravningsceremoni, detta ingår i begravningsavgiften, vilket alla som är folkbokförda i Sverige betalar. Det går även att ordna andra lokaler om så önskas, oftast till en kostnad som dödsboet själv står för. En borgerlig begravning kan äga rum överallt där kistan eller urnan kan tas in och där det även finns tillräckligt med utrymme för begravningsgäster. Detta kan till exempel vara hemma, i trädgården, i en festvåning eller i en klubblokal. Man kan även välja att ha ceremonin vid graven i samband med gravsättning av kistan eller urnan. Vanligtvis får man dock inte ha en borgerlig begravning i en kyrka eller ett kapell som tillhör en församling.

Den som förrättar begravningen

Ofta väljer man att anlita en borgerlig officiant som hjälper till att upprätta ett program med musik, minnestal och dikter, och som är den som talar under begravningsceremonin, men det finns även många som väljer att själva förrätta begravningen. Det finns inga formella krav på en borgerlig officiant utan det kan vara en vän eller en släkting.

Hur ceremonin går till

Vid en borgerlig begravning är det helt fritt att bestämma hur man vill att ceremonin ska gå till. Till exempel kan man välja att bara lyssna på musik, inspelad eller levande. Vanligast är dock att man blandar musik med minnesord, levnadsbeskrivning och dikter. Om man vill kan man sjunga en gemensam sång eller ha en solist som spelar eller sjunger. Musikvalet är fritt och kan till exempel vara den avlidnes favoritmusik. Innehållet styrs av den avlidnes och de närmastes önskan. Om man har valt att anlita en borgerlig officiant brukar denne vara behjälplig med upplägget.

Klädsel

Klädseln vid en borgerlig begravning brukar inte skilja sig från klädseln vid andra typer av begravningar. Här kan du läsa mer om klädsel och annat som kan vara bra att veta som gäst vid en begravning.

Gravsättning

Det finns inga särskilda, borgerliga, gravplatser. Genom begravningsavgiften, vilket alla betalar via skatten, har man rätt till en urn- eller kistgrav på utsedda kyrkogårdar oavsett om man är med i Svenska kyrkan eller inte. De minneslundar som finns på samtliga kyrkogårdar är tillgängliga för alla invånare i Sverige.

Kostnader

Kostnaderna för en borgerlig begravning är desamma som för en kyrklig, förutom det som man, om man är medlem i Svenska kyrkan, betalar via kyrkoskatten och som då ingår vid en kyrklig begravning. Detta är officiant, organist och lokalkostnad, om man inte använder de som tillhandahålls av kommunen, samt i vissa fall bärare av kistan.

Läs gärna mer om borgerlig begravning här eller ladda hem en broschyr i pdf-format här.

Kontakta oss gärna för mer information och råd.