Vad kostar en begravning och vem betalar?

Hur mycket en begravning kostar beror på var den ska äga rum och på hur omfattande du vill att arrangemanget ska vara. Kostnaderna varierar beroende på vilka varor och tjänster du vill ha, till exempel:

 • Döds- och tackannonser

 • Blommor

 • Förtäring i samband med minnesstunden

 • Solister

 • Tryckta program

 • Transporter

 • Begravningsbyråns arbetskostnader

 • Kista

 • Urna

 • Representant vid begravning

 • Balsamering

 • Representant vid personligt avsked

Vanligt är att man väljer varor och tjänster som totalt kostar ca 25000-40000 kronor. På den här sidan kan du beställa begravning online samt se våra priser. Kontakta oss gärna för mer information.

Efter ditt besök hos oss får du en skriftlig dokumentation på vad vi kommit överens om med alla kostnader specificerade.

Kostnaderna för begravningen betalas i första hand alltid av dödsboet.

Finns det inga tillgångar bistår kommunen eller stadsdelsförvaltningen dödsboet så att begravningen kan fullgöras i enlighet med en av dem fastställd norm. Begravningskostnaderna är prioriterade före alla andra kostnader, som till exempel vårdavgifter, hyra, el och telefon. Vi hjälper er att reda ut de ekonomiska frågorna.

Kontaktuppgifter

Söderquists Begravningsbyrå AB
08-743 08 95
Mariatorget 1
118 48 STOCKHOLM
info@soderquists.se

Söderquists Begravningsbyrå AB
08-717 45 20
Ringvägen 46
133 35 SALTSJÖBADEN
info@soderquists.se