Egna önskemål

Livsarkivet

Att fylla i Livsarkivet är i första hand en omtanke om dina närmaste. Detta för att inte lämna dem i osäkerhet den dag du inte längre kan ge uttryck för dina önskemål. Livsarkivet är indelat i tre delar. Den första handlar om juridiska dokument såsom testamente, äktenskapsförord etc. I den andra delen, som är framtagen i samarbete med Alzheimerförbundet, kan du lämna information som underlättar för anhöriga och vårdpersonal om du skulle råka ut för något som gör att du inte längre kan förmedla dig. Den tredje och sista delen handlar om dina önskemål inför din egen begravning.

Kontakta oss gärna så skickar vi ett exemplar av Livsarkivet till dig tillsammans med broschyren ”Vägledning Livsarkivet” som tar upp frågor om bland annat organdonation, testamente och val av gravplats. Det går även bra att komma till oss för att hämta ditt exemplar och vi hjälper gärna till att fylla i dokumentationen vid ett kostnadsfritt besök hos oss. Vi rekommenderar även att man lämnar en kopia hos oss på begravningsbyrån så bevakar vi dokumentet och garanterar att det kommer dina anhöriga tillhanda när de behöver det. Broschyrer och bevakning av Livsarkivet är kostnadsfritt. Vi förvarar och bevakar även andra dokument så som Testamente. Kostnaden för förvaring av dessa dokument är en engångskostnad om 750 kronor.

Det går också bra att fylla i Livsarkivet direkt på din dator hemma. Dina uppgifter sparas då i en databas och du kan enkelt gå tillbaka för att göra tillägg och ändringar, besök www.livsarkivet.se.

Mementos försäkring

Det finns många sätt att skapa trygghet och visa omtanke. Ett sätt är att teckna en försäkring som garanterar att det finns pengar avsatta till hela eller delar av kostnaden vid din begravning. Läs mer i Sverige Begravningsbyråers Förbunds broschyr ”Med omtanke om dina närmaste”.

Begravning