Akt med Urna i Stockholm

Akt med urna

Akt med urna blir allt vanligare i Sverige och innebär att man har en urna istället för kista på begravningsceremonin. Kremering görs innan själva begravningen.

Under en akt med urna ställs urnan längst fram i rummet där ceremonin hålls. Precis som med en kista kan urnan dekoreras med blommor eller annat utifrån era önskemål. Begravningsakten går till på samma sätt som en ceremoni kring en kista; musik spelas, sånger sjungs och tal hålls. Akt med urna kan ske som en borgerlig begravning i ett kapell eller på valfri plats, eller i en kyrka enligt Svenska kyrkans ordning alternativt inom annat trossamfund.

Även om man väljer att kremera den avlidne innan begravningsceremonin behövs en kista för att kremeringen.

Att välja akt med urna

Det första och viktigaste beslutet är om man vill samlas kring en kista eller en urna på begravningsceremonin. Om ni vill samlas runt en urna är detta rätt val för er.

Att välja akt med urna kan göra att det bli mer flexibelt med platsen för ceremonin då den är mycket mindre och kan transporteras på annat sätt än en kista. En möjlighet vid akt med urna är att ha gravsättningen av urnan direkt i anslutning till ceremonin om en gravplats finns. Då bärs urnan ut på kyrkogården och begravningsgästerna samlas kring gravplatsen där akten avslutas. Om gravsättningen ska ske i en minneslund får inte anhöriga vara med eftersom det är en anonym gravplats.

I vissa fall är en anledning till att välja akt med urna, att man inte har möjlighet att ha begravningen inom de lagstadgade 30 dagarna. Vid kremering kan man vänta upp till ett år med gravsättning. För sorgearbetet kan det dock vara bra att genomföra begravningen så snart som möjligt, då möjligheten till att ta farväl är en viktig del i sorgearbetet och att hedra minnet av den avlidne.

Begravning

Här kan du ladda ner skriften
”Hur gör jag nu?” »

Den går också att hämta på vårt kontor på Mariatorget, Södermalm i Stockholm.